Arsa Tapu Çeşitleri Nelerdir?

Üzerine bir yapı kurmak için ayrılmış, kent yönetiminin sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek nitelikte toprak parçası olarak bilinen arsa; son zamanların yatırım gözdelerinden biri. Pek çok insan yatırım tercihini arsadan yana kullanıyor. Bunun temel sebepleri son yıllarda artan mega projeler, yollar, köprüler ve büyük inşaat projeleri. Bunlar gibi projelerin artması çevresindeki ve yakınlarındaki arsaların da doğrudan değerinin artmasını sağlıyor.

Dolayısıyla uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenler, seçimlerini arsa yatırımından yana yapıyor. Arsa satın almayı düşünen kişilerin kafasını en çok karıştıran konulardan biri tapu konusu. Farklı arsa tapu çeşitler bulunduğu için, yatırımcı hangi tapuyu seçmesi gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Bu yüzden sizler için arsa tapu çeşitlerinin tümünü derledik ve arsa yatırımı yaparken işlerinizi kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalıştık. İşte arsa tapu çeşitleri…

Arsa Tapu Türleri

1. Hisseli Tapu

Bilindiği gibi müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir kişiye ait olması ve tapuda tek bir kişinin adının geçmesidir. Hisseli tapu ise bir mülkün/arsanın birden fazla kişiye ait olması anlamına gelir. Dolayısıyla tapuda sadece bir kişinin değil kaç sahibi varsa o kişilerin adı geçer.

Hisseli tapu alınabilmesi için en az iki hissedara ihtiyaç bulunur. Hisseli tapuda hissedar sayısının bir üst sınırı bulunmaz yani bir arsa ya da arazinin büyüklüğüne göre istenilen kadar kişi ile satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda her bir ismin de tapuda yer alacağını hatırlatalım.

2. Müstakil Parsel Tapu

Müstakil tapu, gayrimenkulün tek bir şahsa ait olmasıdır. Müstakil tapuda alım ve satımı yapacak tek bir kişi bulunur. Müstakil parsel tapuyu ise şu şekilde ifade edebiliriz: Eğer bir adanız varsa ve bu adayı çeşitli bölgelere ayırmak istiyorsanız bunun için sınırları belirlemeli, haritalarını çıkarmalı ve parsellere ayırmalısınız.

Sonrasında parseli ifraz ederek müstakil bir şekilde ortaksız olarak ayırmanız gerekir. Bütünden ayrılmış olan tüm bu parçalar artık bir kimlik yani tapu kazanır. İfraz edildikten sonra adadan ayrılan müstakil parsele yine kendine ait, ortaklıkta bulunulamayacak olan müstakil bir tapu çıkarılır. Müstakil parsel tapu, işte bunu ifade etmektedir.

3. Tapu Tahsis Belgesi

Tahsis, bazı taşınmazlarla ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine ise tapu tahsisi adı verilir.

2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir. Tapu tahsis belgesi, şahıslara verilen özel tahsis haklarını gösteren resmi bir belgedir. Tahsis hakkından faydalanabilmek için bu belgenin aslına uygun, eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir.

Tapu tahsis belgesinin, şahıslara mülkiyet hakkı verebilmesi için söz konusu taşınmazın, imar planında bağımsız bir parsel olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra arsanın mali yükümlülüklerinin de hak sahibi tarafından tamamlanması şarttır.

4. Zilliyet Tapu

Arsa tapu türlerinden sonuncusu zilliyet tapudur. Zilliyet, taşınabilir veya taşınamaz mallara kurulan bir hakimiyet durumudur. Zilliyet tapu, bir gayrimenkul üzerinde fiilen kullanma hakkı doğurur.

Yani zilliyet hak ile kişi ya da kişiler gayrimenkul üzerinde hak sahibi olabilirler. Ancak zilliyet hakkı mülk sahibi olma dışında bir haktır. Bu hakka sahip kişiye “zilyet” adı verilir. Zilliyetlik durumu halk arasında bir yeri sahibi olmadan kullanma ve o yerin giderleri gibi sorumlulukları üstlenme olarak da bilinmektedir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

There are no posts to show right now.