İsviçre Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kartpostallık şehirleri, güçlü ekonomisi, eğitimi ve gelişmiş sosyal hayatıyla İsviçre; Avrupa’da yaşamanın hayalini kuran insanlar için önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki İsviçre göçmenlik başvurusu nasıl yapılır?

İsviçre kendine ait yasaları, kuralları ve mahkemeleri bulunan 26 kantondan oluşur. Bu kantonlar her konuda olabileceği gibi göçmenlik konusunda da farklı kurallara sahip olabilirler. Fakat genel olarak belli birtakım koşulları sağlayan kişilerin İsviçre kantonlarından istedikleri kantona başvurmaları mümkündür.

İsviçre göçmenlik başvurularında Avrupa Birliğine mensup olmayan ülke vatandaşları için bazı kısıtlamalar uygulamakta ve her yıl İsviçre hükümeti tarafından konulan kotalarla Schengen vize şartları sınırlamaktadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (ETFA) vatandaşları için zorunlu olmayan vize; diğer ülkeler için zorunlu olduğundan, İsviçre’ye göç konusunda diğer ülke vatandaşlarının karşısına aşılması gereken fazladan bir basamak olarak çıkar.

İsviçre göçmenlik için çoğu AB üyesi ülkeye benzer olarak sıkı koşullar talep etse de Avrupa’da en çok göçmen bulunan iki ülkeden biri olmasıyla, yüksek yıllık gelir oranı ve yaşam kalitesiyle her geçen yıl daha fazla insanı başvuru yapmaları konusunda teşvik etmektedir.

İsviçre göçmenlik için başvurmak isteyen insanların çeşitli niteliklere sahip olmasını ve belirli aşamalardan geçmelerini beklemektedir. 2016 ila 2020 yılları arasında toplam 154 başvuru ile vizem.net bu konuda danışmanlık hizmeti veren akredite kurumdur.

İsviçre Göçmenlik Başvurusu 2024

İsviçre göçmenlik başvurusu 2023 yılı için temelde göç etmek isteyen kişinin İsviçre’de geçerli bir oturma iznine sahip olup belirlenen bir süre boyunca sürekli olarak İsviçre’de yaşamış olmasına dayanır.

Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri vatandaşı olmayan bir kişinin İsviçre C izni olarak adlandırılan süresiz oturma izni başvurusu yapmasının tek yolu; geçerli belgelerle en az 10 yıl süreyle İsviçre’de yaşamış olmasıdır.

Aile ile ilgili sebeplerden dolayı göç dışında bu şartı sağlamayan adaylar süresiz olarak izin alamazlar. Aynı durum İsviçre vatandaşı olarak yaşamını devam ettirmek isteyenler içinse 12 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süreler Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları için değişebilir.

Fakat Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları ilk önce ülkeye giriş için İsviçre vizesi almak zorundadırlar. Ancak 10 yıl süreden sonra süresiz oturum izni sahibi olabilirler.

İsviçre göçmenlik başvurusu 2024 yılında başvurmak isteyen kişiler için İsviçre Konsolosluğu gibi yetkili mercilerden alınacak vize ile başlar. Bu vizeler iş, eğitim, aile gibi sebeplerle alınabilir. İsviçre vizesi her biri kendine ait koşul ve gereksinimler talep eden 3 farklı şekilde verilebilir.

Bunlar;

Kısa Süreli Vize: 90 güne kadar olan ziyaretler için kullanılır. Kabul edilen makamlara swiss-visa.ch adresinden online ortamdan da başvurulabilir.
Göçmen Olmayan Vize: İş, eğitim gibi sebeplerden İsviçre’de 90 günden fazla kalınması durumunda geçici oturma izni ile beraber kullanılır. Yalnızca Konsolosluk gibi mercilerden başvuru kabul edilir.
Göçmenlik Vizesi: Uzun süreli veya kalıcı olarak İsviçre’de yaşamak için kullanılır.

İsviçre’de 90 günden fazla kalmak isteyen herkes geçerli bir oturma iznine sahip olmalıdır. Oturma izinleri de vizeler gibi farklı süreler ve gereksinimler içeren şekilde belirlenmiştir. Bu izinler;

L izni:        Kısa süreli oturma izinleridir. 1 yıl kadar süre için kullanılabilir. Genellikle geçici iş seyahatlerinde, iş sözleşmenizin geçerli olduğu süre boyunca kullanabileceğiniz izinlerdir.                 

B izni: Geçici oturma izinleridir. Avrupa Birliği vatandaşları için 5, diğer ülke vatandaşları için 1 yıla kadar geçerli olup gerekirse yenilenebilir.

C izni: Kalıcı ve süresiz oturma izinleridir. Ancak belirtilen şartları sağlayan kişilerin kantonlara başvurusuyla alınabilir.

Her izin kendine ait süreler ve kurallar içerir. Bu izinlerle belirlenen süre kadar İsviçre’de ikamet eden kişiler, izni almak istedikleri kantonun göçmenlik bürolarına başvurmaları sonucunda süresiz oturma iznine sahip olabilirler.

İsviçre göçmenlik başvurusu için vize işlemleriyle başlayan sürecin sonunda süresiz oturma izni için başvurunuzu yaşamak istediğiniz kantona yapabilirsiniz.

İsviçre Federal Göçmenlik Bürosu (SEM)

İsviçre Federal Göçmenlik Bürosu, bir kişinin İsviçre’ye hangi koşullar altında yaşayıp çalışabileceğini belirleyen kurumdur. Oturum izni, çalışma izni gibi belgelerin verilmesinde rol oynar. Aynı zamanda kantonlarla beraber çalışarak, barınma ve sığınma ihtiyacı olmayan kişilerin ülkelerine geri dönmesini sağlar.

İsviçre’ye iltica edenlerin entegrasyonunu koordine eder, iltica edenlerin uyum sağlamasından da bu kurum sorumludur. Büro, göç hareketlerini kontrol etmek için uluslararası düzeyde aktif olarak görev alır.

İsviçre Yaşam Şartları

İsviçre’yle ilgili en çok bilinen olgulardan biri hayat pahalılığıdır. Bern, Zürih, Cenova dünyadaki en pahalı 15 şehir arasındadır.

Bununla beraber, İsviçre aynı zamanda dünyanın en müreffeh ülkelerindendir, İsviçre yaşam şartları dünyadaki en iyi yaşam şartlarındandır. Nüfusun sadece yüzde 6,6’sı yoksulluk sınırında yaşamaktadır ve bu oran 2007 yılından beri düşme eğilimindedir. 2020 yılında nüfusun sadece yüzde 4,85’inin işsiz statüsünde olduğu açıklanmıştır.

İsviçre sağlık sistemi dünyaca ünlüdür. AB üyesi ülkeler arasında en iyi ekipmanlara, yüksek nitelikli doktorlara sahip olan İsviçre’de, sağlık sigortası zorunludur.

Aynı durum İsviçre’deki eğitim sistemi için de geçerlidir. 2015 yılında 65 ülke arasında yapılan bir incelemede İsviçre 9. sırada yerini almıştır.

 Çoğu ülkenin aksine, İsviçre’de merkezi bir eğitim sistemi yoktur. Ülkeyi oluşturan 26 kanton kendi eğitim sistemlerinden sorumludur. İsviçre’de eğitim uluslararası öğrencileri teşvik eden çok dilli bir odağa sahiptir.

Yüksek refah seviyesi, ekonomisi, birçok kültürü ve dili içinde barındıran sosyal yapısı, sağlık sistemi ve eğitim sistemi gibi kaliteli sistemleriyle İsviçre yaşam şartları dünyadaki en iyi yaşam şartları arasında kabul edilir.

İsviçre Göçmenlik Yasası

19. yüzyılda ekonomik olarak yetersiz olan ve sürekli dışarıya göç veren İsviçre, 1980’lerden beri önemli bir göç merkezi olmuştur. Şu an geçerli olan İsviçre Göçmenlik Yasası, 1931 tarihli Yabancıların İkameti ve Kuruluşu Hakkında Federal Yasası’nın yerine 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa Avrupa Birliği ve Avrupa Ticaret Birliği üyesi ülke vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları için farklı kurallar ve yeterlilikler talep eden, ülkelerin seviyelerine göre farklı uygulamalar barındıran bir yasadır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You might also like