Kadınlara yasak bir Yunan adası Aynoroz!

Aynoroz Yarımadası. Keşişler Diyarı! Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti, Yunanistan toprakları içinde 390 km² alanda özerk bir devlet yönetimi gösteriyor. Yarımadaya kadınların girmesi yasak. Karye merkezli olan yarımadada Koine Yunancası, Romence, Slavca, Rusça, Sırpça, Gürcüce ve Bulgarca konuşuluyor. Yarımadanın günümüzde önderi İstanbul Patriği 1. Bartholomeos ve devlet başkanı da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bokayyannis’dir.

aynoroz 2

Güneydoğu Avrupa’da Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi’ne doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olanı. Aynoroz yarımadasının toprağı kalkerli olup, oldukça dağlıktır. En yüksek noktası adanın en güneyindeki 2033 rakımlı Aynoroz Tepesi’dir. Nüfusun çoğunluğu rahiplerden meydana gelir ve 2.250 kişi kadardır. 20 kadar manastır vardır. Devletin yönetim biçimi 20 manastırı temsil eden 20 kişi ve küçük bir meclis tarafından yönetilir ve Yunanistan’a bağlıdır. Halkın başlıca gelir kaynağı zeytinve üzümcülük gibi Akdeniz ürünleri ve hayvancılıktır. 10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz, Bizans, Osmanlı ve Yunan, egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başarmıştır.

Aynoroz yarımadasının statüsü günümüzde Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda bile tartışılmaktadır. Avrupa Parlamentosu sosyalist grubunun Hollandalı kadın milletvekili J. Svibel’in, AB ülkelerinde temel insan haklarının durumu ile ilgili 135 maddelik raporunun 255’e karşı 277 oyla kabul edildiği haberi, buralarda hiç de hoş karşılanmadı. Çünkü raporda Aynoroz’a kadınların ayak basmasına ilişkin yasağın, AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını ve kadın-erkek eşitliğini ihlal ettiği belirtiliyordu.
Rapora tepki hayli büyük oldu.

Tabii ilk söz Katolik, Protestanlardan hiç de hoşlanmayan Ortodoks din adamlarınındı. Kefalonya Adası Metropoliti Andreas, hiçbir kadının Aynoroz’a gitmeye teşebbüs etmemesini isteyerek “Burada inancımız söz konusu. Avrupa’nın direktifine karşı çıkmalıyız” dedi. Aynoroz’a gerekirse bizzat giderek kadınların girmesini engelleyeceğini söyleyen Yanya Şehri Metropoliti Theoklitos ise, Ortodoks inanç ve geleneklerinin ayaklar altında çiğnenmesine izin vermeyeceğini açıkladı.
Doğu ile Batı kiliselerinin taslarını çanaklarını ayırdıkları 1054’den bile önce, ta 1045’ten bu yana kadının girmesi yasak Aynoroz’un özel statüsünün Osmanlı İmparatorluğu tarafından onca asır saygı gördükten sonra, birkaç yüz Avrupalı milletvekilince altüst edilmek istenmesi olacak iş değildi doğrusu.
Ruhani yönetimi İstanbul Fener Patrikhanesi’ne bağlı bulunan ve birbirinden farklı kurallarla yönetilen 20 kadar manastırın bulunduğu Aynoroz için Yunan hükümeti de bir açıklama yaparak, Avrupa Parlamentosu’nun kararlarının bağlayıcı olmadığını hatırlattı. Yunanistan 1980’de imzalanan AB’ye üyelik anlaşmasına, Aynoroz’un arz ettiği özelliği dahil etmişti ve AB müktesebatının burada uygulanmayacağını o zamandan beri güvence altına almıştı.

aynoroz

Politik anlamda hakları güvence altına alınan bölgeye geçtiğimiz günlerde bir baskın yapıldı.
Aralarında sol koalisyon partisi milletvekili Evangelia Amanatidu’nun bulunduğu 500 erkek ve 10 kadından oluşan kalabalık bir grup, Halkidiki Yarımadası’nda 82 bin dönümlük ormanlık arazinin Vatopediu manastırına tahsis edilmesini protesto etmek amacıyla Aynoroz’un sınırlarını ihlal etti.

Aynoroz’a karadan geçiş noktasında toplanan kalabalık devlet arazilerinin manastırlara verilmesini kınarken, göstericiler arasındaki kadınlar sembolik olarak, kadınların girmesi yasak bölgeyi ihlal ettiler. Polis, gösteri yerini ablukaya alarak kadınların ilerlemesini engelledi. Kadın göstericiler polis barikatını aşarak yasak bölgede birkaç metre ilerlediler. Böylelikle yasak delinmiş oldu. Kadın göstericiler “Manastırlar devlet malına saygı göstermiyorlar. Biz niye Aynoroz yasağına uyalım” dediler. Keşişler ise protesto gösterisinin ardından yaptıkları açıklamayla tarihten günümüze topraklarına hiçbir kadının girmediğini; girmeye de cesaret edemeyeceğini söylediler.

Turizme sınırlı olarak açık olan bu bölgeye eğer erkekseniz Selanik üzerinden ulaşabilirsiniz.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You might also like